Dlaczego lokaty są tak nisko oprocentowane w 2020 roku?

Jak oszczędzać pieniądze w 2020 roku

Obecnie w Polsce mamy realnie ujemne stopy procentowe gdyż stopa inflacji jest dużo wyższa niż stopa referencyjna NBP (w czerwcu 2020 wynosi ona 0.1 punktu procentowego) 

Oznacza to że pieniądze trzymane na lokatach lub rachunkach oszczędnościowych są praktycznie nie oprocentowane. 


Jest to sytuacja bez precedensu w nowożytnej historii Polski. 


Powiem więcej: trzymanie pieniędzy w banku na lokacie - nie tylko powoduje, że nic nie zarabiamy - powoduje realną utratę ich wartości. 

Po doliczeniu śmiesznych odsetek bankowych - z roku na roku za tę samą kwotę możemy kupić mniej.

Przyczyną tego zjawiska nie leży z jakimś spisku banków czy polityków - jest ona związana z zerowymi a w praktyce ujemnymi stopami procentowymi ustalonymi przez Radę Polityki Pieniężnej - działającej przy NBP.

Na temat stóp procentowych i przyczyn ostatnich decyzji Rady Polityki Pieniężnej związanej z cyklem obniżek pisaliśmy w wpisie dotyczącym stóp procentowych który można znaleźć tutaj.


Skoro Wiemy już że decyzja Rady Polityki Pieniężnej mająca na celu pobudzenie gospodarki spowodowała iż oszczędzanie pieniędzy na lokatach jest niemożliwe to spróbujemy zastanowić się jakie mamy realnej alternatywy na to aby przynajmniej zabezpieczyć swoje oszczędności przed utratą wartości.

Inwestowanie w akcje spółek - giełda czy ma sens w 2020 roku?


Wraz z rozwojem usług teleinformatycznych związanych z możliwością prowadzenia rachunków maklerskich przez osoby indywidualne z dostępem do giełdy za pośrednictwem internetu - osoby prywatne nie będące markerami mają możliwość nabywania instrumentów finansowych takich jak akcje czy udziały w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub na innych giełdach światowych - bez wychodzenia z domu. 


Oczywiście inwestowanie w akcję jest obarczone ryzykiem utraty pieniędzy gdyż nabywając aktywo danej spółki może ono zmienić się w czasie na niekorzyść A my w momencie jego sprzedaży poniesiemy stratę. Na temat samego inwestowania w akcje jeszcze napiszemy, natomiast dziś skupimy się na prognozach dla tego typu lokowania swoich oszczędności. 


Panika na giełdach związana z wybuchem epidemii covid-19 spowodowała że bardzo wiele walorów spółek wycenianych zarówno na krajowej jak i światowych giełdach mocno potaniały a polityka luzowania ilościowego prowadzona przez wszystkie banki centralne nie tylko Rady Polityki Pieniężnej i powoduje, że inwestorzy  kierują swoją uwagę w stronę instrumentów takich jak akcje.


Czy to oznacza że teraz istnieje dobry moment na nabywanie akcji i wejście na giełdę?

Zasadniczo tak. Jednak należy zachować szczególną ostrożność w doborze spółek. Muszą to być spółki które korzystają na rozwoju epidemii a więc na przykład spółki z sektora technologicznego dostarczające usług online telewizji na żądanie spółki medyczne, producenci gier, itp.

Niektóre z wyżej wymienionych sektorów odnotowują historyczne rekordy ze względu na niskie stopy procentowe i odpływ kapitału z bezpiecznych lokat i obligacji w kierunku bardziej ryzykownych ale również bardziej zyskownych aktywów.


Polityka dywidendowa - ostrzeżenie. 

Osoby które inwestują na giełdę z myślą o pobieraniu zysku tak zwanej dywidendy, muszą uzbroić się w cierpliwość gdyż bardzo wiele spółek z zapowiedziało iż ze względu na niepewną sytuację będzie gromadził kapitał zapasowy i nie będzie dzieliło się zyskami z poprzednich lat z inwestorami już tak chętnie 

Surowce

Alternatywą dla inwestowania w akcje spółek może być może inwestycja w surowce.

Inwestowanie w surowce na pośrednictwem giełdy towarowej oznacza nabywanie opcji na cenę surowca. Nie nabywamy prawdziwego srebra złota, miedzi czy innego surowca a jedynie kontrakt terminowy na ustaloną cenę.

Jeżeli przewidujemy że cena danego surowca będzie rosnąć zajmujemy tak zwaną pozycję długą a jeżeli przewidujemy że cena będzie spadać zajmujemy pozycję krótką.

Zatem w przypadku tego typu inwestycji możemy realnie możemy zarabiać zarówno na wzrostach jak i spadkach cen surowców.

Przewidywania dotyczące cen surowców w 2020


Surowce przemysłowe takie jak z złoto, srebro miedź, kadm, lit rosną zasadniczo wtedy gdy mamy duże zapotrzebowanie rynku z sektora produkcyjnego nowych technologii.

W obecnej sytuacji z jednej strony się spodziewać że te surowce przemysłowe mogą notować spadki ze względu na spadek popytu na te dobra (ograniczenie produkcji). 

Nie mniej jednak ale niepewna sytuacja związana z rozwojem sytuacji geopolitycznej na świecie może powodować,że lokalne państwa będą ograniczały prawnie eksport surowców w celu zaspokojenia wewnętrznego popytu i gromadzenia zapasów surowców strategicznych. 

Efektem tego może być wzrost ich cen na giełdach towarowych ze względu na ograniczoną podaż ze względów strategicznych. 

Co dalej z cenami złota w 2020 - kiedy koniec wzrostów. 


Istnieją surowce kopalne wykorzystywane nie tylko w przemyśle ale również produkcji biżuterii i towarów luksusowych takie jak diamenty złoto czy platyna.

Złoto zawsze w czasach kryzysu uważane są one dobrą lokatę kapitału jako substytut waluty mogącej podlegać hiperinflacji. 

Obecna sytuacja na rynkach potęguje ten fakt ze względu na to iż gotówka w formie pieniężnej jest dostępna na rynku w bardzo dużej ilości. 

Wynika to z polityki banków centralnych które porównać można do wrzucania pieniędzy z helikoptera. Niskie stopy procentowe i prowadzony skup obligacji jak i akcji własnych przez banki centralne tylko napędza tą sytuację.

 

Obecne ceny złota są na historycznie wysokich poziomach i trudno przewidzieć jak bardzo złoto będzie drożeć. Przewidujemy że ceny złota nadal będą rosły jednak lokalne korekty cen złota będą się zdarzać i będą dość gwałtowne.


Na uwagę zasługuje fakt że obecnie bardzo trudno nabyć jest fizyczne. Złoto takie jest dostępna ale jego nabycie jest obarczone bardzo dużą prowizją.

Dlatego najczęściej nabywamy opcje na Złoto czyli instrumenty pochodne których cena jest uzależniona od faktycznego kursu złota. 

Niestety złoto obecnie ma charakter mocno spekulacyjny i jest oderwane od realnego wzrostu wynikającego z potrzeb rynku. 

Winna temu jest oczywiście nadpodaż pieniądza i ucieczka z instrumentów bezpiecznych.

Mimo naszej rekomendacji co do złota podkreślamy, że inwestycja ta obarczona jest dużym ryzykiem zmienności. Zalecanym poziomem inwestycji w złoto jest 20% wartości portfela

Nieruchomości

W kontekście nieruchomości należy popatrzeć na sytuację związaną z pandemią koronawirusa w szerokiej skali i długoterminowo. Nigdy inwestycja w nieruchomości nie jest czymś co wykonujemy w celu osiągnięcia osiągnięcia szybkiego zysku w krótkim czasie

W naszej ocenie należy spodziewać się w przeciągu roku lub dwóch wyhamowania wzrostu cen nieruchomości o czym pisaliśmy już w tym wpisie

Nie oznacza to że nieruchomości będą taniały.  Jedynie niektóre sektory związane z mieszkaniami w miejscowościach turystycznych lub biznesem hotelowym mogą doświadczyć niewielkich spadków. Jednak długim terminie na przykład 5 -10-letnim nieruchomości na pewno przyniosą zysk.


Podsumowanie

 Podsumowując nasze rozważania na temat alternatywnych metod lokowania swoich oszczędności przygotowywaliśmy referencyjny portfel inwestycyjny w formie tabeli. Jego celem jest minimalizacja ryzyka przy jednoczesnym zapewnieniu zysku w stosunku do obecnego poziomu inflacji. Jest to alternatywna dla bezpiecznych instrumentów finansowych - które w obecnych czasach nie można nazwać inwestycją, ze względu na realną stratę lokat. Rodzaj inwestycji

Udział w portfelu

Gotówka 

15 %

Złoto

20 %

Nieruchomości

30 %

Surowce kopalne (przemysłowe) poza złotem

15% 

Akcje spółek korzystających na covid

(VOD, gaming, medycyna)

20 %


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Co wybrać - leasing czy najem długoterminowy - wady i zalety